Terje R. Venold forlenger sin tid som konsernsjef i Veidekke

Til glede for Veidekke ASAs styre og administrasjon har Terje R. Venold (60 år) takket ja til å fortsette sin ledergjerning utover tidligere angitt tid.

Venold har vært konsernsjef i Veidekke ASA siden 1989, og i henhold til tidligere avtale kan han fratre ved fylte 62 år. Veidekkes styre ved styreleder Marin Mæland har imidlertid oppfordret Venold til å fortsette som konsernsjef utover den tidligere avtalte perioden, i første omgang med en tidsramme mot fylte 64 år.

- Når vi ser på Veidekkes evne til å håndtere finanskrisen vi nå har lagt bak oss, og hvordan muligheter og utfordringer har vært håndtert i Venolds ledertid, er vi i styret meget tilfreds med at han har sagt seg villig til å fortsette som konsernsjef, sier styreleder i Veidekke ASA, Martin Mæland.

- Venold har en tydelig motivasjon for jobben og evner på beste måte å inspirere sin organisasjon til å levere det lille ekstra. Menneskene er den viktigste faktor for en moderne entreprenør og eiendomsutvikler, og mennesker skal inspireres og motiveres. Det har Venold vist at han kan, og gjennom dette bygge en bedriftskultur for fremtiden, avslutter Mæland.

  
For mer informasjon kontakt:

 

Styreleder Martin Mæland, mobiltelefon 907 91 079

Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, mobiltelefon 905 19 360

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12