Ulykke på byggeplass i Porsgrunn

En bygningsarbeider er omkommet i en arbeidsulykke på byggeplassen Kammerherreløkka i Porsgrunn.


Ulykken skjedde da en stålbjelke løsnet under montering og traff en arbeider i hodet. Den forulykkede var ansatt hos en underleverandør for Veidekke, og arbeidet med montering av stålbjelken. Ulykken inntraff på byggeplassen Kammerløkka i Porsgrunn sentrum, der Veidekke for tiden oppfører et kontorbygg.


Politi og arbeidstilsyn er på åstedet og ulykken vil bli etterforsket på vanlig måte.


For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Distriktsleder i Telemark Roger Dreyer, tlf 35 93 11 16 /90 73 66 32, roger.dreyer@veidekke.no
 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.500 ansatte og en omsetning på 19,3 milliarder kroner (2007). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.