VEIDEKKE ASA: Introduksjon av Veidekkes nye konsernsjef, Arne Giske

I forbindelse med det annonserte konsernsjefskiftet har vi gleden av å invitere til presselunsj på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo, fredag 7. desember kl 11.30

Styreleder Martin Mæland vil presentere den nye konsernsjefen, som skal tiltre 1. juli 2013. Til stede er også konsernsjef Terje R. Venold og kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen.

Kontaktperson: Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360