VEIDEKKE ASA: Veidekke Eiendom utvider virksomheten i Sverige

Veidekke Bostad har inngått et samarbeid med Alecta, Sveriges største livforsikringsselskap, om utvikling, bygging og forvaltning av boliger. - Vi er svært godt fornøyd med at Alecta aktivt har valgt Veidekke som samarbeidspartner på grunn av på vårt omdømme som kompetent boligutvikler, sier visekonsernsjef Arne Giske i Veidekke.


I Sverige utgjør det profesjonelle utleiemarkedet en betydelig del av boligmarkedet. Veidekke Bostad har inntil nå ikke vært aktiv i denne delen av markedet.

- Gjennom dette samarbeidet får vi tilgang til en betydelig del av det svenske boligmarkedet, sier visekonsernsjef i Veidekke og ansvarlig for Veidekke Eiendom Skandinavia, Arne Giske. I tillegg skal Veidekke Bostad og Alecta utvikle borettslag og selveierleiligheter.


Veidekke Bostad og Alecta har sammen etablert selskapet Convea som skal stå for utvikling, bygging og forvaltning av leilighetene. Ambisjonen er at Convea skal bli en fremtredende aktør på boligmarkedet i storbyregionene rundt Stockholm, Gøteborg og Malmø.


Det er i tillegg etablert to datterselskaper: Convea Produktion har ansvaret for utvikling og produksjon av boligprosjektene og drives av Veidekke Bostad, mens Convea Fastigheter skal stå for eierskap og forvaltning av leilighetene og drives av Alecta.


Veidekke Bostad har lang og god erfaring med utvikling og bygging av boliger. Alecta forvalter ca 500 mrd. SEK og har lang erfaring innen eiendomsinvesteringer. Eiendomsbeholdningen til Alecta har verdier på rundt 37 mrd. SEK.


- Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Alecta. Det gir oss muligheten til sammen å utvikle fremtidens boliger. Gjennom Convea får vi introdusert et nytt og sterkt initiativ som tilfører markedet nyproduserte, attraktive og klimavennlige boliger, sier Per-Martin Eriksson, administrerende direktør i Veidekke Bostad.


 

For mer informasjon kontakt:
Administrerende direktør Veidekke Bostad Per-Martin Eriksson, tlf 070-598 56 51, per-martin.persson@veidekke.se
Leder forretningsutvikling Veidekke Eiendom Skandinavia Audun Blegen, tlf 21 05 74 72 / 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 905 53 322, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Veidekke jpg