Veidekke bygger 53 boliger på Åstad i Asker

Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Buskerud - avdeling Drammen, skal bygge 53 leiligheter for Veidekke Eiendom AS. Kontrakten er på 102 mill. kroner eksklusive mva, og prosjektet utføres som en totalentreprise. 

Prosjektet er på 8.400 kvadratmeter fordelt på to bygg med felles underliggende parkeringskjeller. Prosjektet har blitt godt mottatt i markedet, og godt over halvparten av leilighetene er allerede solgt. Åstadryggen er det siste av totalt fire byggetrinn som Veidekke har utviklet på Åstad, mellom Billingstad og Hvalstad i Asker kommune.

Leilighetene er fra 3-roms på 79 m2 til 4-roms på 137 m2. Byggene utføres i plasstøpt betong med fasader hovedsakelig med puss. Grunnarbeidene er startet opp, og innflytting i leilighetene blir i september 2011.

Les mer om prosjektet her: http://aastad.no/ryggen/

For mer informasjon kontakt:

Prosjektutvikler Emil Paaske, Veidekke Eiendom, tlf. 958 19 170, emil.paaske@veidekke.no

Avd. leder Steffen Fagerås, Veidekke Entreprenør Drammen, tlf. 905 19 270, steffen.fageras@veidekke.no

Prosjektleder Ivar Bøygard, Veidekke Entreprenør, tlf. 907 36 224, ivar.boygard@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12