Veidekke: Bygger boligprosjektet Odden i Stavanger

Veidekke har fått i oppdrag av Odden 1 AS å bygge første byggetrinn av bolig­prosjektet Odden i Hinna Park i Stavanger. Prosjektet består av 56 miljøsertifiserte leiligheter fordelt på tre bygg samt et garasjeanlegg. Kontrakten er en totalentreprise verdt 208 millioner kroner ekskl. mva. 

Odden Trinn 1_2

- Vi takker for tilliten, og gleder oss stort til å komme i gang med byggingen av Odden. Dette er første trinn i et flott prosjekt som vi har fått være med på å utvikle og som kommer til å bli fulgt tett siden det ligger rett utenfor vinduene våre og til OBOS sitt Stavangerkontor. Vi har jobbet målrettet med å redusere klimaavtrykket til bygget, og det gjør meg stolt å se utslipps­kuttene vi oppnår. Bare for kjelleren klarer vi å redusere klimautslippene med drøye 40 %, sier distriktsleder Bendik Aarstad i Veidekke Bygg Rogaland.

Prosjektet utføres gjennom selskapet Odden 1 AS som er et samarbeid mellom Stavanger Utvikling, Entra, Camar Eiendom og OBOS Nye hjem. Dette første byggetrinnet består av tre bygg i fem til syv etasjer og et felles underjordisk parkeringsanlegg. Boligtypene preges av stor grad av variasjon med to- til seksromsleiligheter fra 51 til 246 m2.

- Det er gledelig at vi nå kommer i gang med dette flotte boligprosjektet i Hinna Park. Her blir det boliger for alle med god kollektivdekning, flotte parkområder og sjøen nært på alle kanter. Vi ser frem til et godt samarbeid med Veidekke, dette er en viktig milepæl for den videre transformasjonen av området sier daglig leder Målfrid Holme i Odden 1 og Hinna Park Utvikling.

- Som et ledd i vår miljøsatsing skal alle nye OBOS-boliger miljøsertifiseres, og boligene på Odden skal BREEAM-NOR sertifiseres til graden Very Good etter v6.1 manualen. Med dette utgangspunktet er miljø et tydelig fokusområde på Odden, sier prosjektsjef Espen Ekeland i OBOS Nye Hjem Rogaland.

Byggearbeidene starter i juni og boligene skal overleveres i løpet av første halvår 2026. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal. Les mer om prosjektet her.


For mer informasjon kontakt:
Bendik Aarstad, distriktsleder Veidekke Bygg Rogaland, tlf. 911 93 701, bendik.aarstad@veidekke.no 
Helge Dieset, kommunikasjonssjef Veidekke, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Espen Ekeland, prosjektsjef OBOS Nye Hjem Rogaland, tlf.458 69 055, espen.ekeland@obos.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 43 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Odden 2_Brandsberg Dahl jpg
Odden_Brandsberg Dahl jpg