Veidekke bygger for Aibel i Haugesund

Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Haugesund, skal bygge nytt kontorbygg for Aibel på Garpeskjær/Risøy i Haugesund sentrum. Kontraktssummen er ca. 85 millioner kroner ekskl. mva.

 

Eier av bygget er Garpeskjær Eiendom AS, der Caiano Eiendom AS og Karmsund Havnevesen IKS er likeverdige parter. Veidekke er totalentreprenør for bygget som er tegnet av Opus Arkitekter MPA i Haugesund.

 

Det planlagte bygget blir på 5 550 m2 BTA over fem etasjer og har kapasitet til 306 arbeidsplasser. En detaljert og "tøff" kravspesifikasjon fra Aibel gjør at bygget blant annet blir det første lavenerginæringsbygget i distriktet, med energibehov på under 125 kWh/m2 år. Videre er det satt krav til behovsstyrt og variabel ventilasjon. Oppvarming blir vannbåren varme, med naturgass som energikilde. Utvendig solavskjerming ivaretas med stormpersienner.

 

Det lagt opp til 30/70 prosent cellekontor/landskap som lett skal kunne endres, og kantine og kjøkken til 120 brukere samtidig. Det vil også bli omfattende adgangskontroll, UPS og reservekraft/aggregat.

 

Fra utbygger har det vært et krav til at tomta skulle kunne bygges ut i flere byggetrinn.

 

Rivingen av nåværende bygg på tomta (Iglo) starter i mai og byggearbeidene begynner
1. august, med ferdigstillelsesdato 1. januar 2012.

For mer informasjon kontakt:

Distriktsleder Ove Nedrebø tlf. 95 70 29 06 eller ove.nedrebo@veidekke.no

 

eller prosjektleder Lars Vestvik tlf. 48 15 11 81 eller lars.vestvik@veidekke.no

  

 

 

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12