header

Veidekke bygger første del av "Kvammapakken"

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Statens vegvesen om bygging av ny trase for fylkesvei 7 fra Øystese til Nes i Hardanger. Kontraktssum er på 112 millioner kroner ekskl. mva.

 Kontrakten omfatter en 1,2 km lang tofelts veitunnel gjennom Børveneset og to dagsoner inkludert rundkjøring på til sammen ca 0,5 km. Det skal bygges betongportaler i begge ender av tunnelen, og oppdraget inkluderer alle arbeider i tunnel og dagsoner. Veidekkes kontrakt er den første i den såkalte "Kvammapakken" som omfatter ni delprosjekt og tiltak på fylkesvei 7 og 49 (tidligere riksvei 7 og 49) i Kvam herad i Hordaland.

Entreprisen er en totalentreprise. Arbeidene starter opp allerede i juli 2010, og skal ferdigstilles i september 2011.

Mer informasjon om prosjektet:
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/kvammapakken

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Kåre Strand, Veidekke Entreprenør AS, tlf 900 88 073, kare.strand@veidekke.no  
Prosjektleder Nils Brødsjø, Veidekke Entreprenør AS, tlf 951 36 576, nils.brodsjo@veidekke.no
Prosjektleder Rolf Harkestad i Statens vegvesen, tlf 950 88 780, rolf.harkestad@vegvesen.no
Byggeleder Gunnar Erstad i Statens vegvesen, tlf. 915 31 283, gunnar.erstad@vegvesen.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12