Veidekke bygger kjøpesenter og boliger på Nesoddtangen

Veidekke Entreprenør har inngått avtale om bygging av nytt kjøpesenter, rehabilitering av eksisterende kjøpesenter og bygging av 36 nye boliger på Tangen i Nesodden kommune. Prosjektet er på totalt ca. 15.000 kvadratmeter og utføres i totalentreprise. Kontraktene er på totalt ca. 160 millioner kroner eksklusive mva.

Det nye kjøpesenteret vil få et butikkareal på 4.900 m2 og en parkeringskjeller på 6.600 m2. Bygget skal oppføres i prefabrikkert betong med fasader av puss, tegl og glass. Oppdragsgiver for byggingen og rehabiliteringen av kjøpesenteret er Tangen Sentrum Nærsenter AS, som er et selskap eid av Norgesgruppen ASA. Arbeidene har allerede startet, og skal være ferdige sommeren 2011.

I eksisterende senter skal butikkarealet på 4.000 m2 totalrehabiliteres. Det skal etableres nye butikker, nytt varemottak og en ny Meny-butikk på 1.600 m2. Fasadene skal gis ny utvendig kledning med pusset overflate. Arbeidene skal være ferdig fjerde kvartal 2011.

Boligene består av fire boligblokker med totalt 36 leiligheter. Tre av blokkene er lokalisert oppe på det nye senteret. Blokkene skal oppføres i prefabrikkert betong med fasader av puss og tre. Oppdragsgiver er Tangen Torg AS som er et selskap der Tangen Sentrum Nærsenter AS og Veidekke Eiendom AS eier 50 % hver. Byggestart er tredje kvartal 2010 og leilighetene skal ferdigstilles tredje og fjerde kvartal 2011. Alle leilighetene er solgt.
  
For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Trond Enger, Norgesgruppen Eiendom AS, tlf. 918 20 200, trond.enger@norgesgruppen.no
Prosjektleder Erik Seiersten, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 977 12 337, erik.seiersten@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 20 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon Tangen Torgen pdf