Veidekke bygger Kunnskapssenteret på St. Olavs Hospital

Helsebygg Midt-Norge har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om bygging av Kunnskaps­senteret på St. Olavs Hospital i Trondheim. Bygget er på 19.000 m2 og er det siste senteret på det nye sykehuset. Kontrakten er en bygningsmessig totalentreprise på 303 millioner kroner eksklusive mva.

Kunnskapssenteret skal stå ferdig høsten 2013, og blir et sentralt bygg for forskning og undervisning. Sykehusarealet omfatter infeksjonssykdommer, hud- og smertebehand­ling. NTNUs institutt for kreftforskning og molekylær medisin blir sentralt i Kunnskaps­senteret, som vil romme et stort og et mindre auditorium samt universitetssykehusets hovedbibliotek. Hospitalets internundervisning hører også hjemme i Kunnskapssenteret.

Den gamle høyblokka skal rives før byggingen starter i mai 2011. Dette er en kontrakt et annet Veidekke selskap, Dokken AS, tidligere har vunnet. Rivearbeidene starter i neste uke.

- Vi er svært stolte over den tilliten Helsebygg Midt-Norge har vist oss. I denne konkurransen har vi fått full uttelling for vår kompetanse på samhandling gjennom det vi kaller Involverende Planlegging og på bygging av lavenergibygg. Her skal vi videreføre erfaringene fra Miljøbygget, som ble Årets Bygg i 2009, og sammen med Helsebygg Midt-Norge utvikle bruk av tredimensjonal prosjektering i vår arbeidsmetode, sier Ståle Brovold, distriktsleder for Veidekke Entreprenør i Trondheim.

Veidekke bygger også Trondheimsklinikken ved St. Olavs Hospital, hvor Rusbehandling Midt-Norge skal leie arealer. Veidekke starter i disse dager også bygging av Finalebanen P-Hus, et parkeringsanlegg for sykehuset, som bygges under bakken. Dette er en kontrakt på 42 millioner kroner som ble vunnet før påske. 

 

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Torgeir Wiig, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 950 20 730, torgeir.wiik@veidekke.no

Distriktsleder Ståle Brovold, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 907 72 819, stale.brovold@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 20 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

 

Billedtekst: Kunnskapssenterets sørfløy på seks etasjer vil ligge tett opptil den store og sentrale sykehusplassen Olav Kyrres plass. Ill: Team St. Olav. 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital jpg