Veidekke bygger leiligheter på Rodeløkka i Oslo

Veidekke Eiendom AS har gitt Veidekke Entreprenør AS i oppdrag å bygge første trinn av boligprosjektet "Konfektfabrikken" på Rodeløkka. Kontrakten omfatter oppføring av 84 familievennlige leiligheter og 180 parkeringsplasser. Total salgsverdi for første byggetrinn er på 260 MNOK.

På eiendommen har Freia produsert sjokolade siden 1889, men produksjonen ble for noen år siden flyttet til naboeiendommen. I 2007 kjøpte Veidekke Eiendom tomten, og den nedlagte fabrikken blir i disse dager jevnet med jorden. Utgraving og pæling for det nye bygget starter opp i begynnelsen av januar og skal ferdigstilles i tredje kvartal 2012.

De 84 leilighetene i første byggetrinn blir fra 48 m2 til 108 m2, over halvparten av dem større enn 80 m2. Til nå er 57 av leilighetene solgt, og planleggingen av neste trinn med 50 leiligheter er allerede godt i gang. Når prosjektet blir ferdig vil det omfatte ca 250 boliger i fem etasjer, to parkeringsetasjer under bakken, samt en barnehage.

- Det er blant annet flere barnefamilier som har kjøpt så langt som ønsker å bo sentralt i byen, og samtidig ha tilgang på trygge ute- og lekearealer. Det er jo ikke så ofte vi kan bygge ut et helt nytt kvartal med et flott uteområde på hele 2.500 m2 som er forbeholdt beboerne, sier prosjektutvikler Tor Nordstrøm i Veidekke Eiendom.

Les om boligprosjektet her: www.konfektfabrikken.no eller www.rodenytt.no

For mer informasjon kontakt:
Prosjektutvikler Tor Nordstrøm, Veidekke Eiendom AS, tlf. 909 57 276, tor.nordstrom@veidekke.no
Distriktsleder Hans Olav Sørlie, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 917 44 923,  hans-olav.sorlie@veidekke.no  
Prosjektleder Widar Bråten, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 951 43 775, widar.braten@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Konfektfabrikken pdf