Veidekke bygger Norges råeste miljøbygg

Veidekke Entreprenør AS har inngått samspillkontrakt med Aspelin-Ramm Gruppen om bygging av Bellonahuset på Vulkan-tomta i Oslo. Energiforbruket i bygget er beregnet til kun 69 kWh/m2/år, som er langt under kravet til bygg i klasse A og trolig best i landet. Kontrakten er på 62,5 millioner kroner eksklusive mva (totalentreprise).

 

Bellonahuset skal bli et kontorbygg på 3.120 m2 over fem etasjer. I første etasje blir det næringsvirksomhet, mens de øvrige fire etasjene blir kontorer der to og en halv etasje skal disponeres av Bellona. Bygget oppføres i plasstøpt betong med fasader av puss og glass. Solfangere vil dekke store deler av fasaden mot sør og bidra til å senke behovet for levert energi. Arbeidene har allerede startet og skal være ferdige i løpet av høsten 2010.

 

Veidekke har utført energiberegninger og parameterstudier for å komme frem til hvilke parametre som påvirker energiforbruket mest, samt hvilke kostnader dette utgjør. Det er for kontordelen beregnet levert energi på 69 kWh/m2/år og for forretningsdelen beregnet levert energi tilsvarende klasse A.

 

Det er stort fokus på bruk av miljøvennlige materialer og produkter i prosjektet. Veidekke forespør om miljøegenskaper (EPD) og resirkuleringsgrad på alle materialer og produkter som skal brukes, og Svane- og Blomstenmerkede produkter foretrekkes der det er mulig (Blomsten = EUs miljømerke). Veidekke har også utført CO₂-beregninger for å vurdere hvilke fasade­materialer som er best med tanke på miljøet, og det vil bli utført en CO₂-beregning for hele bygningen.

 

 

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Brigt Aune, Aspelin-Ramm Gruppen AS, tlf. 22 40 40 00, brigt.aune@aspelinramm.no  

Avdelingsleder Odd Arne Lian , Veidekke Entreprenør AS, tlf 41 66 05 56, odd-arne.lian@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12