header

Veidekke: Bygger sirkulært og bærekraftig i Asker

Veidekke skal bygge arbeidssenter og omsorgsboliger på Nedre Sem Gård for Asker kommune. Prosjektet har svært ambisiøse mål for bærekraft og er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører. Kontrakten er en totalentreprise i samspill verdt 104 millioner kroner ekskl. mva.

Nedre Sem låve nordøst

- Vi takker for oppdraget og er stolte over at vi får være med å utvikle og realisere dette meget spesielle prosjektet for Asker kommune på Nedre Sem Gård. Kommunens bærekraftmål passer godt med Veidekkes egen strategi, og vi ser frem til å gjenreise et unikt og bærekraftig bygg for fremtiden, sier distriktsleder Gro Brathovde i Veidekke Bygg Buskerud.

Nedre Sem Gård ligger ved Semsvannet i Asker og huser i dag et kommunalt arbeidssenter. Låvebygningen har forfalt over mange år, og demonteres helt før nytt bygg reises med gjenbruk av de gamle materialene. Det nye bygget vil inneholde arbeidssenter med snekkerverksted over to etasjer, storkjøkken, egen gårdsbutikk og omsorgsboliger. Ny bygningsmasse blir på om lag 2.000 m2, med likt uttrykk som den opprinnelige enhetslåven fra rundt 1890.

Nedre Sem Låve oppføres etter Futurebuilts kriteriesett Zero, Zero T og NZEB (nær nullenergibygg). Videre er prosjektet pilot for Futurebuilt kriteriesett for plastbruk og sirkulære bygg som omhandler reduksjon av plastprodukter og ombruk av byggematerialer. Nybygget skal oppnå minst 50 % CO2 reduksjon i henhold til FutureZero. Nedre Sem Låve er også med som pilot i EU-prosjektet sirkulære byer. Byggeplassen skal driftes utslippsfritt med elektriske maskiner.

Eksisterende bygg blir demontert og fjernet i løpet av denne vinteren med påfølgende byggestart. Nybygget planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal 2024. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2022.

Les mer om prosjektet på Asker kommunes hjemmesider.  


For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Gro Brathovde, tlf 911 95 354, gro.brathovde@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektleder Alf Kaare Stokker i Asker Kommune, 911 81 734, alf.kaare.stokker@asker.kommune.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Nedre Sem la°ve_ga°rdsbutikk jpg
Nedre Sem la°ve_nordøst jpg
Nedre Sem la°ve_sørvest Ola Roald Arkitektur jpg