Veidekke: Bygger vannrenseanlegg i Bærum

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Asker og Bærum Vannverk IKS om å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Vestmarka i Bærum. Kontrakten er en utførelsesentreprise verdt 601 millioner kroner ekskl. mva.

Kattås kontrakt_bredde

For å tilfredsstille kravene til drikkevannskvaliteten fremover skal Asker og Bærum Vannverk bygge et nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Vestmarka i Bærum. Det eksisterende anlegget der henter i dag råvannet sitt fra Holsfjorden. Ettersom fargetallet i Holsfjorden er økende og tidvis overskrider drikkevannsforskriftens anbefaling, må det bygges et nytt renseanlegg. Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og Bærum med drikkevann i en estimert normalsituasjon i 2050.

Veidekke er tildelt fjell- og betongentreprisen i prosjektet. Fjellarbeidene innebærer utsprengning av cirka 182.000 m3 fordelt på adkomsttunneler og fire store haller. Betong­arbeidene som starter neste sommer er knyttet til to store rentvannsbassenger for oppbevaring av om lag 25 millioner liter vann, to store filterbassenger med elleve meter høye vegger og flere tekniske rom.

- Det å sikre rent vann for befolkningen er et viktig samfunnsoppdrag, så dette er et stort og betydningsfullt prosjekt både for Asker og Bærum Vannverk og for Veidekke. Vi har god kompetanse på dette fagområdet og har nylig gjennomført et tilsvarende prosjekt for Oslo kommune ved Maridalsvannet. Vi takker så mye for tilliten og gleder oss til å sette i gang arbeidene, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Byggearbeidene starter i august med planlagt ferdigstillelse i 2025. Oppdraget inngår i Veidekkes ordreserve for andre kvartal.
Les mer om prosjektet her.


For mer informasjon kontakt:
Direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg, tlf 90 92 44 64, neal.nordahl@veidekke.no
Prosjektdirektør Ane Vestre, tlf 92 40 61 05, ane-kari.vestre@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Dato Tittel Filtype
01.01.0001 Kattås kontrakt_br jpg
01.01.0001 Kattås kontrakt_høyde jpg
01.01.0001 Kattås_ABV_Norconsult jpeg