Veidekke etterspør nytenkning fra myndighetene omkring permitteringsreglene

Økonomiske nedgangstider er i seg selv en utfordring. Manglende fleksibilitet i permitteringsreglene overbelaster noen, er en trussel mot stabiliteten i arbeidsstokken og setter varige spor gjennom bortfall av nøkkelkompetanse. - Nye utfordringer krever nytenkning ved valg av innsatsfaktorer og tiltak fra det offentlige, hevder konsernsjef Terje R. Venold
 
I et brev til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen fremmer konsernsjef Terje R. Venold og Veidekkes konserntillitsvalgte Steinar Krogstad forslag til nytenkning rundt dagens regelverk. - Tidligere nedgangstider har vist at langvarige permitteringer fører til tap av nøkkelkompetanse for hele næringen, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Ved lengre tids permittering ser vi ofte at enkelte medarbeidere velger jobber innen andre næringer og fagområder. På den måten taper vår næring viktig nøkkelkompetanse som det tar år å få tilbake. Detter medfører også et stor samfunnsøkonomisk tap for landet, legger Venold til.


Konsernsjefen får uforbeholden støtte av sin konserntillitsvalgte Steinar Krogstad. - For de ansatte er det viktig at byrden med å bli permittert kan fordeles på flere ansatte for at ikke den enkelte skal føle seg belastet mer enn høyst nødvendig. For eksempel er seks ansatte som er permittert en måned hver i 6 måneder etter vårt syn en bedre og mer solidarisk ordning enn at en ansatt tar hele perioden som dagens ordning oppfordrer til. - Under nedgangstiden ved inngangen til 90 - tallet fikk vi erfare hvor mye nøkkelkompetanse vi mistet. Dette må vi unngå, og det krever en mer likelig fordeling av byrdene.


I forslaget til arbeidsminister Dag Terje Andersen er det spesielt fleksibilitet Veidekke etterspør. Veidekke ønsker både å redusere antallet lønnspliktsdager for bedriften, men kanskje viktigere ønsker man å kunne rotere mellom medarbeidere innefor det gitte antall permitteringsuker. For eksempel kan det være behov for å ta inn igjen forskalingssnekkere til fordel for betongarbeidere for noen uker. Da er det nødvendig å kunne unngå å måtte innfri lønnsplikten en gang til så lenge det totale antallet er det samme.


Så langt har Veidekke heldigvis vært forskånet fra større nedbemanninger, sier konsernsjef Venold, men fremtiden er det vanskelig å spå om. - I Veidekke vet vi at den eneste måten å finne de gode løsninger på er gjennom et åpent og nært samarbeid med våre tillitsvalgte. Derfor er vi sammen om også dette forslaget, legger Venold til.


Eventuelle spørsmål kan rettes til:


Konserntillitsvalgt Steinar Krogstad, mobiltlf. 917 71 948
steinar.krogstad@veidekke.no
Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, mobiltlf. 905 19 360
kai.henriksen@veidekke.no
Direktør næringspolitikk Audun Blegen, mobiltlf. 959 79 664
audun.blegen@veidekke.no
Tittel Filtype
Brevet til arbeidsministeren pdf