Veidekke får ytterligere oppdrag i forbindelse med Vänerbanan

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, har fra BanaVäg i Väst fått i oppdrag å bygge 2,5 km dobbeltspor jernbane langs Vänerbanan mellom Göteborg og Trollhättan. Kontraktssummen er på 175 MSEK.

 Etappen inngår i utbyggingen av E45 til motorvei og Vänerbanan til dobbeltsporsjernbane og består av å bygge 2,5 km dobbeltspor der omfattende grunnforsterkningsarbeid med KC-peler inngår.

 

- Vi er glad for at vi får være med og bygge ytterligere en etappe på Vänerbanan. Prosjektet varer i to år og kommer til å være en god utviklingsbase for vår virksomhet, sier prosjektleder Johan Gynnerstedt.

 

Kontraktssummen er på 175 MSEK. Byggetiden er fra nå og fram til sommeren 2012.

 

BanaVäg i Väst er en stor samfunnsmessig infrastruktursatsning. Totalt skal Banverket og Vägverket bygge 7,5 mil firefeltsvei samt dobbeltspor mellom Gøteborg og Trollhättan. Utbygningen kommer også til å ha en god miljøeffekt ettersom det blant annet bygges nye gang og sykkelveier, forurenset grunn fjernes og Göta elv får bedre beskyttelse mot utslipp og forurensning.

 

Veidekke er allerede engasjert i utbyggingen av E45 og Vänerbanan og bygger bl.a. en utvidelse av 1,3 km jernbane til dobbeltspor, 800 m utvidelse av E45 til motorvei, to større jernbanebroer og omfattende ledningsarbeid, på oppdrag fra Banverket, samt en 1,8 km lang jernbanetunnel på oppdrag fra Peab og Banverket (etappen Hede-Älvängen).

  

For ytterligere informasjon, ta kontakt med

 

Ted Lundberg, Avd. chef Anläggning, Veidekke Entreprenad AB, Region Väst
tel +46 31 50 56 21, ted.lundberg@veidekke.se
Johan Gynnerstedt, Arbeidssjef, Veidekke Entreprenad AB, Region Väst
tlf +46 31 50 56 12, johan.gynnerstedt@veidekke.se

 

 

Veidekke Entreprenad AB er et datterselskap av Veidekke ASA, som er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12