Veidekke: Første entreprenørselskap i Skandinavia med netto null-klimamål verifisert av SBTi

Veidekke tar en aktiv rolle i å realisere det grønne skiftet og skjerpet i fjor sitt klimamål til å nå netto null utslipp innen 2045. Nå er selskapets kortsiktige og langsiktige klimamål verifisert av det anerkjente Science Based Target initiative (SBTi).

– Forretningsmodellen vår må være like relevant i en netto null-økonomi som den er i dag, og klima er derfor en strategisk bærebjelke for Veidekke. At klimamålene våre nå er tredjepartsverifisert gjennom SBTi, bekrefter at Veidekkes klimamål er i tråd med hva som kreves for å begrense oppvarmingen på jorden til maks 1,5°C, sier bærekraftdirektør Catharina Bjerke i Veidekke.

– For å sikre at vi når netto null, haster det med å kutte utslipp allerede nå. Veidekke har fordelt målet som klimagassbudsjetter for hvert av virksomhetsområdene, og vi følger opp klimamålene på linje med økonomiske mål og HMS-mål, sier Bjerke.

Veidekke skal først halvere utslippene innen 2030, og så nå netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2045. Netto null utslipp innebærer at konsernet skal redusere utslippene i hele verdikjeden så mye som mulig og nøytralisere eventuelle restutslipp gjennom karbonfangst eller andre metoder som permanent fjerner CO2 fra atmosfæren. Veidekke vil gjennom egen innovasjon, bruk av ekspertise og nært samspill med kunde, leverandører og andre samarbeidspartnere bidra til å redusere negativ påvirkning på klima og miljø og samtidig skape merverdi.

I verifiseringen har SBTi gjennomgått et omfattende underlag fra Veidekke, for å bekrefte at kortsiktig (2030) og langsiktig (2045) mål – samt Veidekkes underlag for arbeidet – er i tråd med vitenskapsbaserte kriterier.

Vitenskapsbaserte mål viser hvor mye og hvor fort selskaper må redusere klimagass­utslippene for å nå Parisavtalens mål om å minimere global temperaturstigning til 1,5°C og hindre de verste effektene av klimaendringene. Mer enn 3500 selskaper, hvorav 324 skandinaviske, har forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte klimamål. Av disse har 50 selskaper fått sine netto null-mål verifisert, og Veidekke er ett av kun tre entreprenørselskaper i verden med SBTi-verifisert netto null-mål.

SBTi (Science Based Targets initiative) er et samarbeid mellom CDP, UN Global Compact, World Resources Institute og Verdens naturfond (WWF). SBTi arbeider med å definere og fremme beste praksis for utslippsreduksjon og netto null-mål i tråd med klimavitenskapen; bidrar med teknisk bistand og ekspertise til selskaper som setter vitenskapsbaserte mål ut fra nyeste klimaforskning; og setter sammen team av eksperter som kan gi selskaper uavhengig vurdering og verifisering av klimamålene deres.

Lenker til godkjenningsbevis:
Godkjenningsbevis langsiktig mål (netto null per 2045)
Godkjenningsbevis kortsiktig mål (per 2030)

For mer informasjon kontakt:
Bærekraftdirektør Catharina Bjerke, +4740011410, catharina.bjerke@veidekke.no
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.