Veidekke: Fra Sentralbad til Scenekunsthus i Bergen

Bergen kommune har gitt Veidekke oppdraget med å forvandle det gamle Sentralbadet i sentrum til et Scenekunsthus. Kontrakten er en samspillsentreprise verdt 330 millioner kroner ekskl. mva. pluss opsjoner.

Sentralbadet

- Vi har utviklet prosjektet sammen med Bergen kommune, arkitekt og rådgivere og setter stor pris på tilliten og takker så mye for oppdraget. Vi er mange som gleder oss til å starte byggearbeidene på det som skal bli et flott bygg for scenekunst til glede for byen befolkning, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og andre kunst- og kulturaktører, sier distrikts­leder Thor Småbrekke i Veidekke Bygg Bergen.

Sentralbadet ble bygget i 1960 og har bestått av et bassengbygg og et frontbygg. Basseng­bygget rives i disse dager ned til grunnen, mens på Frontbygget skal deler av de bærende konstruksjonene stå igjen når rivearbeidene er ferdig. Scenekunsthuset vil blant annet få to store full utstyrte scener med henholdsvis 150 og 300 seter i et skyvbart amfi, to øvingssaler, garderobe­fasiliteter og et større foajeområde for publikum.

I tillegg har Bergen kommune en opsjon på et fire etasjer påbygg med kontorlokaler på Frontbygget. Rivearbeidene på prosjektet har pågått siden november der en god del objekter og materialer er tatt vare på for gjenbruk i den nye bygget. Byggearbeidene starter opp i februar med planlagt ferdigstillelse våren 2026.

Mer informasjon på prosjektets egen blogg og på Bergen kommunes hjemmesider. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2023.


For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Thor Småbrekke, tlf 93 43 06 60, thor.smaabrekke@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Sentralbadet 4_3 HLM Arkitektur png
Sentralbadet HLM Arkitektur png
Sentralbadet_2 HLM Arkitektur png