header

Veidekke: Historisk byggeprosjekt i Oslo

Veidekkes datterselskap Seby AS har inngått kontrakt med Ekebergveien 1 AS (Clemens Eiendom og Stiftelsen Oslo Hospital) om å utvide og rehabilitere eiendommen Oslo Hospital i gamlebyen i Oslo. Kontrakten er en totalentreprise verdt 407 millioner kroner ekskl. mva.

Oslo Hospital

Prosjektet omfatter full rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen på 4.000 m2 i tillegg til oppføring av 5.300 m2 nybygg. Oslo Hospital er oppført på tomten etter et fransiskanerkloster fra 1200-tallet, og det har fra 1500-tallet frem til 2018 fungert som hospital og psykiatrisk sykehus. Ved ferdigstillelse skal bygningene huse moderne kontorlokaler blant annet til samlokalisering av kirkelige og kristelige organisasjoner i Oslo.

Daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS uttrykker stor glede om å komme i gang med byggearbeidene: - Dette samspillsprosjektet har vært under utvikling i nesten to år, og vi er glade for at vi nå kan ta fatt på neste fase sammen med byggherren. Bærekraftige løsninger gjennom hele byggeprosessen er i tråd med Seby og Veidekkes miljøambisjoner, så vi takker så mye for det unike oppdraget på historisk grunn, avslutter Liavaag.

Det planlagte nybygget skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR Very Good, mens hele bygningsmassen vil bli sertifisert i henhold til BREEAM In-Use. Byggestart er umiddelbart med ferdigstillelse i juli 2026.

Oppdraget går inn i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2023.


For mer informasjon kontakt:
Daglig leder Bjørn Ove Liavaag, tlf. 90 69 35 77, bjorn-ove.liavaag@veidekke.no 
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Oslo Hospital, Transborder Studio jpg