Veidekke-kontrakt på Midgardsormen i Oslo

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV), om bygging av Midgardsormen delprosjekt A. Oppdraget omfatter fjellanlegg i tilknytning til Bekkelaget Renseanlegg, og kontraktssummen er NOK 234 millioner kroner ekskl. mva.

 

 

Veidekke skal i følge kontrakten bygge tunneler, haller og sjakter ved Bekkelaget Renseanlegg, samt bygge overføringstunnel til Gamlebyen og utslippstunnel til havnebassenget. Kontrakten er ett av totalt åtte delprosjekter som til sammen representerer den største investeringen på avløpssiden som hittil er gjennomført i Norge.

Planlagt oppstart er vinteren 2011, og byggetiden blir cirka 2,5 år.

Mer informasjon om prosjektet:
http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/stenging_av_vann/prosjekt/midgardsormen/

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Kåre Strand, Veidekke Entreprenør AS, tlf 900 88 073, kare.strand@veidekke.no  
Prosjektleder Neal Nordahl, Veidekke Entreprenør AS, tlf 909 24 464, neal.nordahl@veidekke.no
Prosjektleder Jan Kopperstad i Vann- og avløpsetaten, tlf 911 62 266, jan.kopperstad@vav.oslo.kommune.no
Delprosjektleder Thoralf Utmo i Vann- og avløpsetaten, tlf 915 63 872, thoralf.utmo@vav.oslo.kommune.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte  og en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12