Veidekke la Norges første miljøasfalt

Veidekke har lagt den første kilometeren i landet med såkalt miljøasfalt på fylkesvei 700 mellom Meldal og Berkåk i Trøndelag. - Her erstatter vi bindemiddel basert på fossil råolje med et miljøvennlig alternativ som reduserer utslippene av klimagasser radikalt. Vi tar nå et langt sprang mot helt klimanøytral asfalt, så dette må være den viktigste asfaltkilometeren som er lagt i Norge i dette årtusenet, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.

Valsing

I Norge produseres det årlig rundt 7,5 millioner tonn asfalt. Veidekke er største aktør og står alene for cirka tre millioner tonn. De samlede norske klimagassutslippene fra asfaltproduksjon og utlegging er beregnet å være omkring 460.000 tonn hvert år. - Men slik kan det jo ikke fortsette, sier innovasjonsleder Trine Okstad ved Veidekkes Kompetanse­senter. Nå står vi foran et gjennombrudd med innføringen av miljøasfalt. Okstad mener at det er mulig å kutte opp mot 80 % av dagens utslipp i løpet av fire-fem år.

- Vi har forsket intenst på bruken av alternative bindemidler i laboratoriet i Trondheim i ett års tid nå. Resultatene etter våre omfattende tester har vist at asfalten får minst like gode egenskaper som tradisjonell asfalt. Styrke, sporslitasje og påvirkning fra vind og vær er kartlagt, og vi er helt trygge på at det ene kjørefeltet med miljøasfalt som vi nå har lagt skal være minst like bra som den tradisjonelle asfalten vi legger i det andre kjørefeltet, forklarer innovasjonsleder Okstad.

For å redusere klimagassutslippene fra asfaltproduksjonen har Veidekke gradvis innført biomasse som energibærer ved asfaltfabrikkene, økt gjenbruk av gammel asfalt og utviklet allerede på slutten av 90-tallet produksjonsmetoden som i dag er kjent som lavtemperatur­asfalt (reduserer energiforbruk og CO2-utslippene betydelig).

- Vi er veldig glade for at Trøndelag fylkeskommune her har gått foran og åpnet for at den første miljøasfalten i landet nå blir testet i full skala. Det er svært positivt at både offentlige og private kunder i stadig større grad vektlegger bærekraft i tillegg til pris og kvalitet. Vi vet at andre aktører også står klare til å kunne legge miljøasfalt i løpet av 2021, og den største vinneren i konkurransen om nye asfaltoppdrag blir klimaet, avslutter Holmqvist.
 

For mer informasjon kontakt:
Innovasjonsleder Trine Okstad i Veidekke Asfalt, tlf 98 20 97 68, trine.okstad@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Teamleder Anne-Grete Jenssen i Trøndelag fylkeskommune, tlf 91 11 23 37, annje@trondelagfylke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Dato Tittel Filtype
01.01.0001 Asfaltering jpg
01.01.0001 Martin T Holmquist jpg
01.01.0001 Utlegger jpg
01.01.0001 Valse jpg
01.01.0001 Valsing jpg