Veidekke med god avslutning på et krevende år

For Veidekke ble det et godt fjerde kvartal med et resultat på 212 MNOK, mens årsresultatet for 2009 ble 523 MNOK.

 

- Vår entreprenørvirksomhet klarte å opprettholde gode marginer til tross for vesentlig lavere omsetning, og ordrereserven økte mot slutten av året. Boligproduksjonen og boligsalget tok seg opp i fjerde kvartal, så vi er meget tilfreds med resultatene både for fjerde kvartal og for hele 2009, sier konsernsjef Terje R. Venold.

 

Veidekkes omsetning i 2009 var på 15 558 MNOK (19 395 MNOK i 2008). Driftsresultatet ble 495 MNOK (796 MNOK), mens resultatet før skatt ble 523 MNOK (816 MNOK). Resultatet pr. aksje ble kr 3,- (kr 4,50), og styret foreslår et utbytte på kr 2,50 pr. aksje (kr 2,50 også i 2008). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet var ved årsskiftet 12,3 mrd. NOK (10,6 mrd NOK). 

 

Fra finanskrise til lavkonjunktur

- Resultatene etter fjerde kvartal viser at Veidekke har kommet relativt trygt gjennom finanskrisen. Konsernet har en sterk finansiell stilling med en positiv rentebærende posisjon på 101 MNOK, og egenkapitalen er styrket med 2,8 poeng til 26,4 %. Vi ser videre at ordrereserven og boligsalget øker. Våre interne forbedrings­prosesser gir uttelling, og vi har opprettholdt kompetanse og kapasitet i organisasjonen. Jeg mener derfor at Veidekke er godt rustet for 2010, som nok også blir et krevende år, fastslår konsernsjef Venold.

 

- Det jeg er minst tilfreds med fra 2009 er skadeutviklingen og et fortsatt høyt sykefravær i Norge. Med 3 dødsfall på våre arbeidsplasser og stigende H-verdi må HMS fremover stå øverst på alles agenda, sier Venold videre. Et godt og trygt arbeidsmiljø er en av de viktigste forutsetninger for lønnsom og god vekst. 

 

Entreprenørvirksomhet

Til tross for et utfordrende marked oppnådde Veidekkes samlede entreprenørvirksomhet gode resultater som følge av god drift og gunstig kostnadsutvikling i leverandørmarkedet. Igjen er det entreprenørvirksomheten i Norge som er hovedmotoren, men også i Danmark og store deler av Sverige når entreprenørvirksomheten meget respektable marginer. I Sverige er det spesielt i Göteborgsregionen markedet er vanskeligst og resultatene svakest. Ordrereserven ved årets utgang økte i Norge med 30 % og i Sverige med 29 % (i lokal valuta), mens den i Danmark gikk noe tilbake grunnet et meget vanskelig marked.  

 

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i fjerde kvartal 3 225 MNOK (3 833 MNOK) og resultatet 223 MNOK (266 MNOK). Resultatmarginen endte på 6,9 % (som året før). For året 2009 ble omsetningen 12 095 MNOK (15 534 MNOK) og resultat ble 606 MNOK (774 MNOK).

 

Eiendomsutvikling

Fjerde kvartal ble preget av økende salg og igangsetting av nye prosjekter. Selv om det er langt igjen til aktivitetsnivået før finanskrisen, er tendensen positiv. I fjerde kvartal ble det solgt 91 boliger i Norge og det samme antallet i Sverige, mens det i hele 2008 ble solgt hhv. 41 boliger i Norge og 86 i Sverige.

 

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i fjerde kvartal endte på 227 MNOK (220 MNOK) og resultatet endte på -26 MNOK (17 MNOK). For hele 2009 endte omsetningen på 711 MNOK (1 402 MNOK) og resultatet på - 74 MNOK (19 MNOK).

 

Industri

Etter mange utfordringer gjennom 2009 avsluttet industrivirksomheten året på en tilfredsstillende måte. Mye forbedringsarbeid er gjennomført i løpet av året, og forlenget asfaltproduksjon som følge av gode værforhold gav volumvekst og bedret inntjening.

 

Samlet omsetning for Veidekke Industri ble i fjerde kvartal 755 MNOK (719 MNOK), og resultatet ble 8,6 MNOK (-29 MNOK). For året 2009 ble omsetningen 2 968 MNOK (3 293 MNOK), mens resultatet ble 7 MNOK (68 MNOK). Nedgangen i omsetning kommer av at rive- og maskinentreprenørvirksom­heten er overført til Veidekke Entreprenør.

 

HMS

Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,7 % (5,3 % ). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet
3,1 % (3,0 %), og i Danmark 2,4 % (2,2 %). H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,7 (4,5) pr. fjerde kvartal.

 

Det vises også til styrets rapport for fjerde kvartal 2009 som er vedlagt denne pressemelding.

 

 

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no

Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

 

Se også:

http://www.veidekke.no/rapporter/2009/kvartal/4/veidekke_i_4_kvartal09/

 

 

VEIDEKKE ASA

 

 

  

 

 

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold, samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Rapport 4. kv. 2009 pdf