Veidekke med nye nettsider

Veidekke har lansert nye nettsider med nye investorsider. Nettsatsingen er et markant løft for selskapet og bygger opp under Veidekkes ambisjoner om å være et åpent, engasjert og involverende konsern.

 

Veidekkes verden
Det kanskje mest i øyenfallende ved de nye nettsidene er en interaktiv del på forsiden som er kalt Veidekkes verden. Denne delen av nettstedet gjør det mulig å bli kjent med Veidekke på en uortodoks måte og der du raskt kan dykke ned i nettstedet. Det meste du ikke visste om Veidekke kan du finne her i dette oversiktsbildet.

Investor- og selskapsinformasjon
De nye investorsidene er forbedret med langt større fokus på aktualitet. Både arrangementer, selskapsnyheter og børs- og pressemeldinger er gitt større oppmerksomhet. Blant annet er det laget nytt presserom der Veidekke har samlet sine aktuelle nyheter - fra selskapet og fra omverdenen.

"Veidekke viderefører fokus på oversiktelighet rundt aksjen og aksjeinformasjon og samfunnsansvaret er gitt økt oppmerksomhet. Her inviterer vi også til dialog" sier webansvarlig Tommy Johansen i Veidekke.

 

Sosiale medier
Veidekkes nye nettsider tar inn de aktiviteter selskapet gjør i sosiale medier. Veidekke har flere aktive bloggere, blant annet Konsernsjef Terje R. Venold og selskapet bruker de nye nettsidene til å fronte disse aktivitetene. I desember ble Veidekke kåret til Nordens beste selskap i bruk av sosiale medier til IR og selskapskommunikasjon av Sculptor IR.

Nettsidene er bygget på Escenic Content Engine 5.2 i samarbeid med Creuna og Iterate.

Ressurslenker
veidekke.no | no.veidekke.com | en.veidekke.com
creuna.no| iterate.no | escenic.com (Vizrt)

For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, tlf +47 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf 21 05 77 22 / 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no
 Webansvarlig Tommy Johansen, tlf +47 952 24 482, tommy.johansen@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte og en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12