header

Veidekke: Nye drift- og vedlikeholdskontrakter for 1,1 milliarder kroner på veinettet

Veidekke har i løpet av våren inngått fire nye kontrakter om drift og vedlikehold av fylkesveier. Kontraktene har en varighet på fem år pluss opsjoner på forlengelse, og samlet kontraktsverdi er 1,1 milliarder kroner ekskl. mva.

Brøyting

- Vi ser frem til å starte de nye kontraktene i september og gjøre det vi kan for at trafikantene opplever så gode og sikre kjøreforhold som mulig på alle de 11.100 kilometerne vei som vi nå har ansvar for rundt i landet. Det er bra konkurranse om disse jobbene, så er vi godt fornøyd med uttellingen i årets anbudsrunde, sier direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Infrastruktur.

Drift- og vedlikehold omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet (inkludert gang- og sykkelveier) for å få trafikken trygt og effektivt frem, samt å ta vare på veiene for å sikre ønsket levetid. Det betyr i praksis brøyting, strøing, salting, tunnel- og skiltvask, drift av grøntarealer, grøfterensk, sikre avløp, renhold av veiene og rasteplasser samt beredskap ved ulykker og ekstremvær.

- Kontraktene har vi vunnet etter gode prosesser med grundige risikoanalyser som gir oss et solid grunnlag for å utføre det arbeidet som kreves samtidig som vi sikrer sunn økonomi i virksomheten, avslutter Bragstad.

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det vil Veidekke ha 22 drifts- og vedlikeholdskontrakter for riks- og fylkesveier fra Finnmark i nord til Agder i sør med en total årlig omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner ekskl. mva. Totalt vil årets tildelingsrunde medføre at Veidekkes omsetning innen drift og vedlikehold av veier øker noe.
 

Kunde Verdi Område Varighet (og opsjon)
Møre og Romsdal Fylkeskommune 286 Indre Nordmøre 2022-2027 (1-4 år)
Agder Fylkeskommune 238 Mandal 2022-2027 (1 år)
Nordland Fylkeskommune 460 Vesterålen 2022-2027 (1- 4 år)
Troms og Finnmark Fylkeskommune 121 Loppa - Hasvik 2022-2027 (2 år)

Kontrakten på 286 millioner gikk inn i Veidekkes ordrereserve for første kvartal. De øvrige (på til sammen 819 millioner) inngår i ordrereserven for andre kvartal 2022.

For mer informasjon kontakt:
Kjell Otto Bragstad, direktør Drift og Vedlikehold, tlf 977 47 097, kjell-otto.bragstad@veidekke.no
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no 

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Brøyting jpg
D&V jpg
D&V_2 jpg
Kjell Otto Bragstad jpg