Nye drift- og vedlikeholdskontrakter på veinettet for 605 millioner kroner

Veidekke har i løpet av våren inngått nye kontrakter om drift og vedlikehold av fylkes­veier i indre Agder og på Søre Sunnmøre. Kontraktene har en varighet på fem år pluss opsjoner på forlengelse. Samlet kontraktsverdi er 605 millioner kroner ekskl. mva.

FV 63 Geirangervegen 1

- Vi er greit fornøyde med uttellingen i årets anbudsrunde og ser frem til å ta over ansvaret i de nye kontraktene i september. Sammen med våre oppdragsgivere skal vi gjøre det vi kan for at trafikantene opplever gode og sikre kjøreforhold sommer som vinter på våre 24 kontrak­ter fra Finnmark i nord til Agder i sør, sier direktør Kjell Otto Bragstad i Veidekke Drift og Vedlikehold.

De nye kontraktene gjelder fra 1. september. Etter det vil Veidekke ha ansvar for drift og vedlikehold av rundt 11.000 kilometer riks- og fylkesveier med en total årlig omsetning på om lag 1,8 milliarder kroner ekskl. mva.

- De nye kontraktene har vi vunnet etter gode prosesser med grundige risikoanalyser, noe som skal sikre gjennomføringsevne og sunn økonomi i virksomheten. I tillegg pågår det de i disse dager forhandlinger om innløsning av opsjoner med forlengelse av flere av de allerede inngåtte kontraktene våre, avslutter Bragstad.

Drift- og vedlikeholdskontraktene omfatter rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlike­holds­oppgaver på veinettet (inkludert gang- og sykkelveier) for å få trafikken trygt og effektivt frem, samt å ta vare på veiene for å sikre ønsket levetid. Det betyr i praksis brøyting, strøing, salting, tunnel- og skiltvask, drift av grøntarealer, grøfterensk, sikre avløp, renhold av veiene og rasteplasser samt beredskap ved ulykker og ekstremvær.

Kunde Verdi Område Varighet (+ opsjon)
Agder fylkeskommune 235 Indre Agder (Åmli) 2024 - 2029 (1 år)
Møre og Romsdal fylkeskommune 370 Søre Sunnmøre 2024 - 2029 (1-4 år)

De 235 MNOK gikk inn i Veidekkes ordrereserve for første kvartal og de 370 MNOK for andre kvartal 2024.

For mer informasjon kontakt:
Kjell Otto Bragstad, direktør Drift og Vedlikehold, tlf 977 47 097, kjell-otto.bragstad@veidekke.no
Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no 

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 43 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
FV 63 Geirangervegen_1 jpg
FV 63 Geirangervegen_2 jpg
Kjell Otto Bragstad jpg