Veidekke: Nytt oppdrag for SINTEF i Trondheim

Veidekke har skrevet kontrakt med SINTEF Energi AS om å bygge SINTEF Horizon, et miljøsertifisert næringsbygg på universitetsområdet Gløshaugen i Trondheim. Oppdraget er en totalentreprise verdt 280 millioner kroner ekskl. mva.

SINTEF Horizion

Det nye bygget blir på totalt 11.000 m2, hvor 6.500 m2 er nybygg og de resterende 4.500 m2 er rehabilitering av eksisterende kontorbygg. SINTEF Horizon skal romme kontorplasser, arealer tilrettelagt for samhandling og forskning samt kantine for ansatte og andre brukere av campus. Prosjektet har som mål å bli et referanseprosjekt og et forbilde for øvrig fortetting og utvikling av campusområdet. Det er lagt vekt på ombruk i prosjektet, og bygget skal sertifiseres til miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent.

- Sammen med SINTEF Energi har vi gjennomført en svært vellykket samspillsfase med forprosjektet slik at vi nå er klare til å starte på detaljprosjekteringen. Tett samspill er oppskriften vår på et vellykket prosjekt for alle parter, og vi takker så mye for tilliten og for oppdraget med å gjennomføre nok et bærekraftig prosjekt for SINTEF, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.

Forberedende arbeid er igangsatt, og selve byggearbeidene starter på nyåret med planlagt ferdigstilling høsten 2024. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for tredje kvartal.


For mer informasjon kontakt:
Regionsdirektør Torgeir Wiig, tlf 95 02 07 30, torgeir.wiig@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Horizion_2 PKA png
Horizon PKA png