Veidekke og RBK inngår partnerskap

Veidekke og Rosenborg Ballklub har signert en samarbeidsavtale/partneravtale. Målet med avtalen er styrket markedsføring og profilering, samt utviklingssamarbeid innen gitte kompetanseområder og prosjektutvikling.  


- Kampen om oppmerksomhet og til syvende og sist kundene er en utfordring for de fleste virksomheter, og i så måte er ikke Veidekke noe unntak, sier regiondirektør Rune Forbord i Veidekke Eiendom i Trondheim. - Gjennom avtalen med RBK ønsker vi først og fremst å styrke kjennskapen og kunnskapen til Veidekke og våre mange boligprosjekter i Midt-Norge. Samtidig gir samarbeidet også mulighet til utvikling av eksisterende og nye prosjekter og relasjoner. 


- For RBK er valget av Veidekke som partner viktig fordi vi som organisasjoner kan utfylle hverandre innenfor flere kompetanseområder hvor vi hver for oss og i fellesskap ser en rekke utviklingsmuligheter. Vi har sammenfallende verdisyn og vi erfarer at vi snakker samme språk, sier leder for markedsavdelingen i RBK Erik Espeseth i en kommentar. Med Veidekke på plass, er vi nå utsolgt på vårt øverste sponsornivå frem til 2010. Dette er noe vi er stolte over, og viser at våre partneravtaler har god substans, og ikke ensidig er avhengig av sportslig suksess avslutter Espeseth.


Et annet forhold begge parter tydelig har til felles er orienteringen mot klare og forståelige mål. RBK skal være ledende i Norge og Norden, og har en visjon om igjen å erobre en plass i Europatoppen. Veidekke vil befeste sin posisjon som ledende entreprenør og eiendomsutvikler i Skandinavia, og den mest lønnsomme og attraktive blant de store aktørene.


Avtalen har i første omgang en varighet på 3 år.


For mer informasjon kontakt:
Regiondirektør Rune Forbord i Veidekke Eiendom:
-          Mob. 917 71 942, e-post rune.forbord@veidekke.no
Leder salg og marked i Rosenborg Ballklub Erik Espeseth
-          Mob. 911 00 219, e-post erik.espeseth@rbk.no 
Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen i Veidekke ASA:
-          Tlf. 21 05 77 04 / 905 19 360, e-post kai.henriksen@veidekke.no


RBK: Etablert 1917
Omsetning 2007 ca. 253 mill.
RBKs fundament er "Godfoten": Åpenhet, folkelighet, humør/engasjement, samfunnsansvar.
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.750 ansatte og en omsetning på nærmere 20 milliarder kroner i 2007. Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 16 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.