Veidekke og Trafikverket skal forbedre infrastruktur i Vest-Sverige

Trafikverket har gitt Veidekke Entreprenad AB oppdraget med blant annet å bygge bussfiler og en bussterminal i området vestre Göteborg og Ockerö kommune. Kontrakten har en samlet verdi på ca. 150 MSEK ekskl. mva.

 

Veidekke og Trafikverket skal sammen danne et prosjekteringsteam som skal arbeide med alle aktuelle tiltak innen det geografiske området. Arbeidene vil pågå fra 2011 til 2013 med mulighet for forlengelse.

For nærmere opplysninger, kontakt

Regionchef Malte Niclasson i Veidekke Entreprenad AB, Region Väst
Telefon +46 31 50 56 66
malte.niclasson@veidekke.se

   

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte og en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12