Veidekke ønsker 223 nye aksjonærer velkommen

- Etter høstens salg av aksjer til ansatte i Veidekke kan vi ønske nye 223 ansatte velkommen som aksjonærer, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Totalt ble det kjøpt aksjer til en verdi av 75 millioner kroner, så troen på fremtiden for Veidekke er tydelig til stede, legger han til.

Ansattes eierskap har alltid vært høyt prioritert i Veidekke, og to ganger i året tilbyr Veidekke sine ansatte å kjøpe aksjer i konsernet. Etter årets salg eier 3 300 medarbeidere til sammen 20 % av konsernet.

- Vi mener at involvering og medeierskap to av våre sentrale suksesskriterier, sier Terje R. Venold. - Det å være aksjonær gir innsikt i selskapet på en mer engasjerende måte, og vi er også overbevist om at de ansatte som er aksjonærene, får en forsterket følelse av medansvar for egne og andres sparepenger, sier han.

Arets salg av aksjer til ansatte kan i tall oppsummeres som følger: 5 875 ansatte i Veidekke fikk tilbud om å kjøpe mellom 50 og 2 300 Veidekkeaksjer. Kjøpskursen ble fastsatt til
kr 37,45, hvilket er gjennomsnittskurs i tegningsperioden 8. - 16. november 2012, fratrukket 20 % rabatt. Det er to års bindingstid på aksjene.

Interessen var stor og 1.798 ansatte, dvs. 31 % av dem som fikk tilbudet, kjøpte aksjer. Tilsvarende tall for 2011 og 2010 var henholdsvis 33 % og 31 %, og her skal det tillegges at prisen ved årets kjøp var ca. 20 % over fjoråret.

For primærinsiderne ble bildet som følger:

 Navn Stilling Antall aksjer Ny beholdning aksjer
Arne Giske Konserndirektør 1 500 176 700
Bente Lillestøl Konserndirektør 2 300 64 560
Dag Andresen Konserndirektør 1 500 218 725
Inge Ramsdal Styremedlem, ansattvalgt 1 000 5 800
Jørgen Wiese Porsmyr Konserndirektør, CFO 2 300 89 945
Kai Krüger Henriksen Konserndirektør 1 500 154 250
Kristoffer Eide Hoen Rådgiver 500 700
Lars Sevald Skaare Styremedlem, ansattvalgt 2 300 87 575
Odd André Olsen Styremedlem, ansattvalgt 500 1 900
Per-Ingemar Persson Konserndirektør 2 300 140 300
Terje Richard Venold Konsernsjef, CEO 2 300 367 415

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
Assisterende finansdirektør Christopher M. Bjerke, tlf 99 58 18 02, christopher.bjerke@veidekke.no
Finanskonsulent Marte Hoggen Bolsø, tlf 93 63 25 77, marte.hoggen.bolso@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.