Veidekke oppfører 90 leiligheter for Panorama i Sollentuna

Veidekke Entreprenad AB har nå avsluttet prosjekteringen av den 100 meter lange lamellblokken med 90 leiligheter, der Veidekke har fått i oppdrag både å utvikle prosjektet og oppføre blokken for Panorama i Sollentuna Frestavägen/Sörmlandsgatan. Oppdraget har en samlet verdi på 240 millioner SEK, hvorav lamellblokken står for 125 millioner SEK .

Datoen for byggstart er 7. oktober, og ferdigstillelse er planlagt til våren 2012. Rundt  90 prosent av leilighetene er allerede solgt.

I tillegg til lamellblokken omfatter oppdraget fire høyblokker med om lag 82 leiligheter. Prosjekteringen av disse starter omgående og antas å være klart i løpet av våren 2011.

Prosjektet er det første eksterne prosjektet der Veidekke har benyttet prosjekteringsmodeller basert på VDC* (Virtual Design and Construction), noe som har vært svært vellykket. Takket være denne arbeidsmetoden kunne for eksempel utformingen av prosjekttegningene skje langt raskere siden alle berørte parter deltar, også bestilleren, som dermed holdes oppdatert og informert om alle faser av prosjektet.

 

- VDC-prosjektering har vært spennende og givende. Det gir bestilleren full innsikt og et godt bilde av sluttproduktet på et tidlig stadium, sier Andreas Arkling i Panorama Development AB.

Kontaktpersoner:

Mikael Lidström, regionssjef i Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tlf. +46 8 635 61 35 / +46 708 735 223, mikael.lidstrom@veidekke.se

Andreas Arkling i Panorama, tlf. +46 8 525 026 01 / +46 70 992 91 71, andreas.arkling@panorama-dev.se

* VDC (BIM) - VDC (Virtual Design and Construction) er en metodikk som ved hjelp av teknologi bidrar til å integrere informasjon og styrke samarbeidet i prosjekteringsprosessen. Metodikken innebærer at alle aktører og interessenter, som for eksempel arkitekt, leverandør av VS, elektrisitet og konstruksjon samt bestiller involveres aktivt i prosjekteringsfasen. VDC-metoden krever fokus på teknikk, metodikk, prosess og organisasjon på en og samme gang. 

Veidekke Entreprenad AB inngår i Veidekke ASA, som er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 20 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)