header

Veidekke: Oppgraderer vannrenseanlegg i Bergen

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med Bergen kommune avdeling Bergen Vann om utvidelse og oppgradering av Espeland vannbehandlingsanlegg. Kontrakten er en hovedentreprise verdt 240 millioner kroner ekskl. mva.

Espeland skisse

Espeland vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes med ny vannbehandlingsprosess for å tilfredsstille dagens krav og hygienisk sikkerhet samt øke kapasiteten. Dette omfatter et fargefjerningstrinn på råvannet fra Svartavatnet, i tillegg økes maks vannproduksjon fra dagens 67.000 m3 pr. døgn til 80.000 m3. For å optimalisere Espeland kraftverk bygges inntaket om slik at kraftproduksjonen blir mer uavhengig av vannproduksjon.

- Drikkevannet fra Gullfjellet er kjent for mange i bergensområdet som en god og stabil drikkevannskilde, og nå skal den bli enda bedre. Denne multidisipline jobben er godt tilpasset vår kompetanse og egenproduksjon. Vi takker for tilliten og gleder oss til å sette i gang arbeidene, sier distriktsleder Thor Småbrekke i Veidekke Bygg Bergen.

Veidekke er tildelt hovedentreprisen som inneholder byggningsmessige arbeider for nytt renseanlegg, grunn- og utomhusarbeider samt omlegging og nyetablering av utendørs infrastruktur. Videre skal deler av eksisterende renseanlegg bygges om og det skal etableres gode arealer for drift av renseanlegget.

- Bergen Vann ser frem til et godt samarbeid med Veidekke om et så viktig prosjekt som nytt vannbehandlingsanlegg for Bergen kommune sine innbyggere, uttaler prosjektleder Oddbjørn Andersen i Bergen Vann.

Byggearbeidene starter opp etter fellesferien med planlagt overlevering i 2027. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal 2023. Les mer om prosjektet her.


For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Thor Småbrekke i Veidekke Bygg Bergen, tlf 93 43 06 60, thor.smaabrekke@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Espeland_skisse Asplan V jpg