Veidekke oppretter forretningsområde for grønn vekst

Et nyopprettet forretningsområde i Veidekke Infrastruktur skal utforske, håndtere og lede gjennomføringen av nye forretningsmuligheter innenfor det grønne skiftet. Satsingen ledes av bærekraftdirektør Berit Laanke i Veidekke Infrastruktur.

Berit Laanke

- Veidekke ønsker å ta en enda tydeligere rolle i det grønne skiftet. Vi ser allerede mange nye forretningsmuligheter, og får i tillegg eksterne henvendelser som vi hittil ikke har hatt et naturlig sted for i dagens organisasjon. Med Berit i spissen skal vi nå klare å sortere og prioritere muligheter som skal gi både økt bærekraft og god lønnsomhet, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Det nye forretningsområdet har fått navnet «Grønn Inkubator» og ble etablert med virkning fra 1. november 2022. Inkubator brukes om en organisasjon som støtter virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet.

- Vi får veldig mange henvendelser knyttet til det grønne skiftet. Noen faller naturlig inn i eksisterende forretningsområder, mens andre faller bort som følge av kapasitet eller at det oppleves fjernt fra kjernevirksomheten. Samtidig ser vi at det ligger mange store muligheter som vi nå vil kunne fordype oss i, sier Berit Laanke.

Veidekke Grønn Inkubator organiseres i første omgang kun med Berit Laanke som leder. I konkrete prosjekter engasjeres en dedikert prosjektleder som får støtte fra økonomi, juridisk og andre relevante fagområder i Veidekke.


For mer informasjon kontakt:
Direktør for bærekraft Berit Laanke, tlf 92 80 83 12, berit.laanke@veidekke.no
Konserndirektør Øivind Larsen, tlf 90 58 23 51, oivind.larsen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Berit Laanke jpg