Veidekke overtar Entreprenør M. Kristiseter AS

Veidekke kjøper alle aksjene i Entreprenør M. Kristiseter AS og blir med dette en av de ledende entreprenører i Møre og Romsdal. Kristiseter har 80 ansatte og omsatte for i underkant av 200 MNOK i 2009. De har sitt hovedkontor i Åndalsnes med avdelingskontor i Ålesund.  

Entreprenør M. Kristiseter AS ble etablert i Åndalsnes av Martin Kristiseter i 1945 som en maskin- og betongentreprenør, og er i dag en av de største entreprenørene i Møre og Romsdal. De siste 25 årene har hovedtyngden av virksomheten vært i Ålesundsområdet.

Eiere og ledelsen i Kristiseter er meget positive til at Veidekke overtar virksomheten. Det ble signert en intensjonsavtale om overtakelse med nylig avdøde hovedeier Svein Kristiseter, og denne blir nå fullført i samspill med tidligere hovedeiers etterkommere og selskapets styre og ledelse.

- Med dette oppkjøpet blir Veidekke en komplett samarbeidspartner for kunder på Nord-vestlandet. Fra før har vi omfattende asfalt, pukk og grusvirksomhet, samt grunnentre­prenøren UFO, og kompletterer dette med den ledende byggentreprenøren Kristiseter, sier regionsdirektør Carl Inge Veland i Veidekke Entreprenør AS. - Vi har ved en rekke anledninger samarbeidet godt med Kristiseter om gjennomføring av prosjekter i regionen, og et nylig oppstartet arbeid med rehabiliteringen av Ålesund rådhus for om lag 120 MNOK er et godt eksempel på dette. Vår oppfatning er at ved å kombinere Veidekkes kompetanse på prosjektutvikling og totalentrepriser med Kristiseters solide gjennom­førings­ressurser og lokale markedsposisjon, vil vi kunne utvikle oss ytterligere og etablere oss som en ledende aktør i denne delen av markedet, legger Veland til.      

For mer informasjon kontakt:
Regionsdirektør Carl Inge Veland i Veidekke, tlf 55 38 70 00 / 91 30 08 95, carl-inge.veland@veidekke.no
Daglig leder Stig Mork i Kristiseter, tlf 70 17 72 14 / 90 54 26 26, stig@kristiseter.no
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no  

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Faktaark Kristiseter pdf