header

Veidekke på internasjonal A-liste i klimagassrapportering for tredje år på rad

Veidekke har igjen fått beste karakter for sitt arbeid med klimarapportering og klimarisiko. Entreprenørselskapet tar anerkjennelsen fra den internasjonale organisasjonen CDP som inspirasjon til å skjerpe innsatsen.

CDP CLIMATE stamp 2020

– Tre år med toppkarakter fra CDP bekrefter at vi holder stø kurs i arbeidet med å redusere Veidekkes klimafotavtrykk og klimarisiko. Siden vi sluttet oss til Parisavtalens klimamål for fem år siden, har vi arbeidet for å redusere utslipp fra virksomheten. Fra 2021 forplikter vi oss ytterligere med et karbonbudsjett, som vil bli fulgt opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål, sier Lars Erik Lund, konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke.

Bygg og anlegg står for 40 % av globale klimagassutslipp. Med utgangspunkt i Parisavtalens klimamål satte Veidekke i 2017 mål om å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 50 % innen 2030 og 90 % innen 2050. 

– Når vi reduserer klimafotavtrykket fra husene vi bygger eller asfalten vi legger, bidrar vi til Veidekkes egne mål. Men 2020 har vist oss at for å løse de største samfunnsutfordringene, er det ikke nok å feie for egen dør. Som bransje må vi stå sammen om de globale klimamålene, lære av andre aktører og hele tiden drive hverandre til forbedringer. Slik kan bedrifter som Veidekke skape positive ringvirkninger som når langt utover egen virksomhet og bransje, sier Lars Erik Lund.

Veidekke arbeider blant annet for å kutte utslipp fra asfaltproduksjonen gjennom tiltak som å bruke fornybare energibærere i asfaltproduksjon, gå over til lavtemperaturasfalt, øke gjenbruk i asfaltproduksjonen samt elektrifisere produksjonslinjer i pukk og grus-virksomheten. På byggsiden fokuserer selskapet på å øke andelen grønne bygg- og anleggsprosjekter, mer bærekraftige materialer, økt gjenbruk og overgang til elektrisk drift av maskiner og kjøretøy.

CDP Climate Change (tidligere Climate Disclosure Project) er en internasjonal organisasjon som støtter bedrifter og myndigheter i å måle og styre risiko knyttet til klimaendring, vannressurser og avskoging. I 2020 mottok CDP miljødata fra over 9 600 selskaper, som representerer mer enn halve markedsverdien av alle børsnoterte selskaper i verden. For å oppnå toppkarakter må selskaper oppfylle stadig strengere krav til bl.a. grundighet i rapporteringen, styring av klimarisiko og utøvelse av beste praksis i miljøledelse. Blant de 270 selskapene på organisasjonens A-liste er ni norske.  

CDPs A-liste: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lars Erik Lund, konserndirektør strategi og bærekraft Veidekke ASA, +47 413 31 369
Catharina Bjerke, bærekraftsdirektør Veidekke ASA, +47 400 11 410

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
CLIMATE stamp 2020 png