Veidekke: Resultat for tredje kvartal 2023

Veidekke omsatte for NOK 10,4 milliarder i tredje kvartal. Resultatet før skatt var NOK 601 millioner. Ved kvartalets slutt hadde konsernet en ordrereserve på NOK 40,7 milliarder. Resultatet per aksje var NOK 3,3.

–  Veidekke har opprettholdt stabil lønnsomhet på tross av stadig mer krevende markedsforhold og økte både omsetning og resultat i tredje kvartal, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Økte renter og fortsatt høye materialkostnader gjør at kundene er mer avventende, og at det tar lengre tid å få i gang prosjekter. Vi har god forutsigbarhet over aktivitetene for de neste 12 månedene, men forventer at markedsforholdene vil påvirke omsetningen mot slutten av 2024. Likevel ligger det muligheter også i et svakere marked, og de er vi beredt på å utnytte, sier Jimmy Bengtsson.

– På tross av utfordringene i markedet opprettholder Veidekke en høy ordrereserve med prosjekter av god kvalitet. Størstedelen av ordreinngangen i kvartalet kommer fra de private segmentene og kan tilskrives gode og langsiktige kundeforhold i enheter med god lønnsomhet, sier Bengtsson.

– Det er stor variasjon i markedet mellom de ulike geografiene og segmentene vi opererer i. Markedsnedgangen har lenge vært tydelig i det svenske boligsegmentet, og i fjerde kvartal gjennomfører vi derfor en større organisasjonstilpasning, som omfatter nedbemanning av 60 ansatte i Sverige, sier Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 10,4 milliarder, en økning på 9 % fra NOK 9,6 milliarder i tredje kvartal 2022. Det var Bygg Norge, Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige som sto for økningen.

Aktivitetsøkningen ga økt nominelt resultat for konsernet, og resultatet før skatt var NOK 601 millioner, mot NOK 545 millioner i samme periode i fjor. Den samlede resultatmarginen var 5,8 %, mot 5,7 % i tredje kvartal 2022.

Ordreinngangen i kvartalet var NOK 5,0 milliarder, mot NOK 7,6 milliarder i tredje kvartal 2022. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven NOK 40,7 milliarder, en nedgang på 2 % fra årsskiftet og 7 % fra samme periode i fjor. Om lag 66 % av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Netto rentebærende posisjon ved utgangen av tredje kvartal var NOK 1,4 milliarder, mot NOK 2,3 milliarder ett år tidligere. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter hittil i år er NOK 1,1 milliarder, en økning fra NOK 502 millioner i samme periode i fjor. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde NOK -998 millioner, mot NOK -399 millioner i fjor. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 18,3 milliarder, mot NOK 17,6 milliarder ved årsskiftet og NOK 17,9 milliarder for et år siden.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i tredje kvartal var 1,7 mot 3,7 i foregående kvartal og 2,4 i tredje kvartal 2022. Det var én alvorlig skade i tredje kvartal. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 5,0 %, mot 4,2 % i foregående kvartal og 4,6 % i tredje kvartal 2022.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Rapport 3 kvartal 2023 pdf
Presentasjon 3 kvartal 2023 pdf
Historical financial information per Q3 2023 xlsx