Veidekke: Salg av industritomt i Nykvarn ved Stockholm gjennomføres

Veidekkes svenske industrivirksomhet inngikk i mars 2022 avtale med logistikk­eiendomsselskapet NREP Logicenters om salg av Veidekkes industritomt i Snebro ved Nykvarn, sør for Stockholm. Gjennomføringen av transaksjonen var forutsatt offentlig miljøgodkjennelse, som nå er innvilget. Transaksjonen vil derfor skje medio november  og gi en regnskapsmessig gevinst på NOK 130 millioner i 4. kvartal 2022.

Transaksjonen vil gi Veidekke en regnskapsmessig gevinst og likviditetseffekt på omlag NOK 130 milloner og vil inngå i resultatet for Infrastruktur Sverige i 4. kvartal 2022.

Veidekke har siden 2015 drevet sprengning og opparbeidelse av industritomt på 206 000 kvadratmeter i Snebro.

– Å tilby massehåndtering i sentrale områder er kjerneaktivitet for Veidekkes industri- virksomhet. Vår strategi er å drive virksomhet fra steder som deretter kan benyttes til eiendomsutvikling, og Snebro er et godt eksempel på dette. Det er godt å vite at eiendommen får ny og verdifull anvendelse som logistikkeiendom, sier konserndirektør Marcus C. Nilsson i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.