Veidekke: Sanerer avfallsdeponi i Bergen

Veidekke med den belgiske samarbeidspartneren DEME Environmental har fått i oppdrag av Bergen kommune å sanere det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken i Bergen. Kontrakten følger etter en samspillsfase mellom partene, og er en totalentreprise verdt 350 millioner kroner ekskl. mva. Veidekkes andel utgjør 50 % av kontraktsverdien.

Slettebakken kontrakt 1

Det gamle deponiet på Slettebakken skal saneres for at området skal kunne utvikles til idretts, bolig- og næringsformål. Totalt skal cirka 200.000 tonn masser graves opp og sorteres før de enten gjenbrukes på området eller behandles som avfall og sendes til mottak/deponi. Hele prosjektet utføres etter prinsipp for sirkulær økonomi, og anleggsarbeidene vil ha strenge tiltak for minimal påvirkning på miljøet.

- Vi er svært fornøyde med å kunne signere kontrakten for dette prestisjefulle oppdraget, og vi takker for oppdraget. Veidekke har solid kompetanse og erfaring fra denne type jobber, og det har også vår belgiske samarbeidspartner. Vi har jobbet sammen med dem tidligere på et sammenlignbart prosjekt på Valløy ved Tønsberg. I godt samarbeid med Bymiljøetaten i Bergen kommune skal vi sørge for at Slettebakken blir klart for videre utvikling, sier Ingmar Austevoll, direktør Bygg Vest i Veidekke.

Prosjektet vil starte opp fysisk i midten av august 2022 og ha en gradvis oppbygning til full produksjon i første kvartal 2023. Arbeidet er planlagt ferdigstilt våren 2024.


For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Bygg Bergen, 97 09 53 33, erlend.bygnes@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Dato Tittel Filtype
01.01.0001 Slettebakken kontrakt_1 jpg
01.01.0001 Slettebakken kontrakt_2 jpg