Veidekke-selskap skal bygge ut idrettspark i Arendal

Veidekkes datterselskap Br. Reme AS har skrevet kontrakt med Arendal kommune om utvidelse av Arendal Idrettspark. Avtalen er en totalentreprise, og kontraktssummen er 160 MNOK ekskl. mva.

Br. Reme skal oppføre et idrettsbygg som skal inneholde en turnhall, en tennishall og en idrettshall, samt fellesfunksjoner som garderober, kafé, tribuner og klubbkontorer. I tillegg er det lagt inn areal for et treningssenter og muligheter for medisinske kontorer. Bygnings­massen blir totalt på omlag 13.500 kvm.

Prosjektet inneholder også omfattende utenomhusarbeider som rehabilitering av en kunstgressbane og opparbeidelse av grøntanlegg, utendørs idrettsbaner og park.

Arbeidene starter opp allerede i august 2010, og skal ferdigstilles innen mai 2012.

For mer informasjon kontakt:
Adm. direktør Dagfinn Røkenes i Br. Reme, tlf 38 12 58 00/ 90 15 71 50 m, dagfinn.rokenes@reme.no
Avdelingsleder Geir Brynhildsen, tlf 38 12 58 00/ 91 82 95 25, geir.brynhildsen@reme.no 
Ole Andreas Hopstock i Arendal kommune, tlf 37 01 30 00, ole.andreas.hopstock@arendal.kommune.no

 

 

 

Br. Reme AS er en av Sørlandets største bygg- og anleggsentreprenører med ca. 230 ansatte og en omsetning på omlag 700 millioner kroner. Firmaet ble etablert i 1941 og har vært en viktig bidragsyter til utførelse av et stort antall bygge- og anleggsprosjekter i Aust- og Vest-Agder. Selskapet er 94 % eid av Veidekke ASA, mens Jørgen og Åge Reme eier 3 % hver.

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12