Veidekke skal bygge leiligheter på Kolbotn

Veidekke Entreprenørs distriktskontor i Follo/Indre Østfold har inngått avtaler om nye byggeoppdrag verdt 230 millioner kroner ekskl. mva. Den største kontrakten er med Strandliveien AS og gjelder oppføring av 106 leiligheter på Kolbotn i Oppegård kommune utenfor Oslo.

Leilighetsprosjektet på Kolbotn består av fem blokker, hver på fem etasjer pluss garasjekjeller. Totalt brutto areal blir ca. 15.000 m2 (10.300 m2 BRA). Arkitekt er Petter Bogen Arkitektkontor AS. Kontrakten er på 194 millioner kroner ekskl. mva. og er en totalentreprise. Byggherre Strandliveien AS er et selskap der Malthe Winje Eiendom AS og Veidekke Eiendom AS eier 50 % hver. Byggestart er i første kvartal 2010, og arbeidene skal være ferdig høsten 2011. Over halvparten av leilighetene er allerede solgt (55 av 106).

Øståsen Son er et boligprosjekt med ti leiligheter fordelt på to bygg, hvorav 6 nå er solgt. Total BRA er 606 m2. Oppdragsgiver er Veidekke Eiendom AS og kontrakten er på 8,7 millioner kroner ekskl. mva. Byggestart er i februar måned og ferdigstillelse i oktober 2010.

 

Norwegian Outlet på Vestby har inngått avtale om et tilleggsbygg som skal inneholde tre forretninger på til sammen 3.000 m2 BRA. Oppdragsgiver er Big Box Vestby AS, og kontrakten er på 16,7 millioner kroner ekskl. mva. Byggestart er i februar og ferdigstillelse juni 2010.

 

Skogveien 22-28 på Ås er to boligblokker med totalt 28 leiligheter som skal rehabiliteres. Oppdragsgiver er Studentsamskipnaden på Ås (SiÅs) og kontrakten er på 9 millioner kroner ekskl. mva. Byggestart er januar måned og ferdigstillelse oktober 2010.

 

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Per-Inge Heen, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 90 15 12 91,
per-inge.heen@veidekke.no

For prosjektet på Kolbotn kan også prosjektleder Morten Johansen i Malthe Winje Eiendom AS kontaktes på tlf. 66 99 61 00,
morten@malthewinje.no

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12