Veidekke: Skal bygge ny avløpstunnell for Stockholm Vatten och Avfall

Veidekke har signert kontrakt med Stockholm Vatten och Avfall AB om bygging av den nye Östbergatunneln, en del av prosjektet som omfatter Stockholms fremtidige avløpsrensesystem. Kontrakten er en utførelsesentreprise til en verdi av ca. SEK 600 millioner. Den nye tunnellen skal etter planen tas i bruk i 2026.

Tunnellarbeid Veidekke Sverige

Den nye Östbergatunneln er et miljøforbedringsprosjekt som skal gjøre Stockholms avløpsstruktur mer robust og sikre at det kan håndtere en større mengde avløp og nedbør.

Prosjektet består av to hoveddeler. I den første delen skal Veidekke bygge en 2,2 kilometer lang fjelltunnell for overvann og to tilhørende arbeidstunneller på ca. 250 meter hver. Fjelltunnellen skal så innredes med støpt betonggulv samt rørinstallasjoner og stålluker for å regulere vanngjennomstrømmingen. I den andre delen skal et eksisterende reguleringskammer renoveres og oppgraderes og ca. 300 meter ny sjøledning skal senkes ned og monteres på pæler på sjøbunnen.

– Jeg takker Stockholm Vatten och Avfall for den fortsatte tilliten i prosjektet med å bygge Stockholms fremtidige avløpsrensesystem. Prosjektet krever tett samarbeid og involvering, som passer oss utmerket, sier Marcus Andersson i Veidekke Anläggning Öst.

Les mer om Stockholms fremtidige avløpsrensesystem.

Kontrakten inngår i ordrereserven for inneværende kvartal.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Marcus C Nilsson, konserndirektør Veidekke Infrastruktur Sverige, tel. +46 76 840 05 56

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Dato Tittel Filtype
01.01.0001 Tunnellarbeid Veidekke Sverige jpg