Veidekke skal bygge ny E39 i Høyanger i Sogn

Veidekke Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om bygging av ny E39 mellom Torvund og Teigen i Høyanger kommune. Traseen blir 5,5 km lang og inkluderer en ny tunnel på 2,6 km. Når veien står ferdig vil de reisende spare nesten en km i forhold til dagens trase. Kontraktssum er på 211 millioner kroner ekskl. mva.

 

E39 er en viktig transportåre langs kysten på vestlandet. Dagens trase har dårlig standard med blant annet smal veibane, stor stigning og mangel på forbikjøringsmuligheter. Nå skal Veidekke bygge 5,5 km ny stamvei med fartsgrense 80 km/t fra Indre Torvund til Teigen.

Oppdraget omfatter bygging av 2,9 km ny vei i dagen, den 2,5 km lange Noreviktunnelen, 910 meter adkomstveier, 1160 meter private veier og 250 meter gang- og sykkelvei. Det inngår også fire mindre bruer/kulverter og to portaler.

Arbeidene starter opp allerede i august, og skal være avsluttet innen 30. august 2012. På det meste vil 50 mennesker jobbe på prosjektet fra Veidekke inkludert underentreprenører.

Mer informasjon om prosjektet:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/E39TorvundTeigen

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Kåre Strand, Veidekke Entreprenør AS, tlf 90 08 80 73, kare.strand@veidekke.no  
Prosjektleder Stein Bjøru, Veidekke Entreprenør AS, tlf 95 02 05 60, stein.bjoru@veidekke.no
Prosjektleder Odd Erik Haugen i Statens vegvesen, tlf 95 04 60 57, ohauge@vegvesen.no
Byggeleder Sverre Måge i Statens vegvesen, tlf 95 94 37 70, sverre.maage@vegvesen.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12