Veidekke skal bygge nytt hovedkontor for Statnett

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Avantor om oppføring av nytt hovedkontor for Statnett i Nydalen i Oslo. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen er 380 millioner kroner ekskl. mva.

Kontorbygget blir på 28.000 m2 og skal inneholde nærmere 1.000 arbeidsplasser, et møtesenter og 150 parkeringsplasser fordelt på 7 etasjer over bakken og tre kjelleretasjer. Bygget vil få universell utforming og høy sikkerhet for ansatte og de arbeidsoppgaver som skal utøves av Statnett.

Ved utformingen av Statnetts nye hovedkontor er det vektlagt å sikre optimal komfort og minimalt energiforbruk, og samtidig oppnå full fleksibilitet i møblering og i innredning. Energi til oppvarming og kjøling leveres fra Nydalen Energisentral, som ved bruk av energibrønner i fjellgrunnen sørger for en effektiv og miljøriktig energibruk.

I forbindelse med prosjektet skal det fjernes betydelige mengder forurenset masse fra tidligere tiders industrivirksomhet. Dette arbeidet er det Dokken AS som skal ta seg av, et datterselskap av Veidekke med spesialkompetanse innen behandling av forurenset grunn.

Byggingen starter i februar, og skal være avsluttet ved utgangen av 2012.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Hans Olav Sørlie, Veidekke Entreprenør AS, tlf 917 44 923, hans-olav.sorlie@veidekke.no
Prosjektleder Jens Petter Hansen, Veidekke Entreprenør AS, tlf 97 04 42 08, jens-petter.hansen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektleder Geir Vaagan, Avantor AS, tlf 93 09 09 64, gv@avantor.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon pdf