header

Veidekke skal bygge nytt kontorbygg på Bryn i Oslo

Søylen Ole Deviks vei AS har gitt Veidekke Entreprenør AS oppdraget med å bygge nytt kontorbygg på Bryn i Oslo. Kontraktssummen er på 200 millioner kroner ekskl. mva.

 

Ole Deviks vei 6 består i dag av to bygg. Eksisterende Remabutikk med kontorlokaler i etasjen over tas vare på, mens resten av bygget og et frittstående bygg rives. Det skal bygges et nytt moderne kontorbygg på 16 000 m2 BTA. Bygget vil få en kjelleretasje med parkering og tekniske rom, og det blir fem kontoretasjer over bakken. Deler av bygget er allerede utleid.

Rivearbeidene starter opp i begynnelsen av desember, og byggearbeidene skal være avsluttet 28. juni 2012.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Søylen Eiendom, og partene er svært godt fornøyd med å kunne realisere prosjektet.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Hans Olav Sørlie, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 917 44 923, hans-olav sorlie@veidekke no
Prosjektleder Bjørn Einar Smith, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 957 20 390, bjorn-einar smith@veidekke no
Direktør Carl Erik Krefting, Søylen Eiendom, tlf. 908 43 930

 

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12