Veidekke: Skal bygge psykiatribygg i Drammen

Etter fire måneders samspillsfase har Helse Sør-Øst RHF gitt Veidekke oppdraget med å oppføre tre bygg for psykisk helsevern og rus for det nye sykehuset i Drammen. Kontrakten er en totalentreprise verdt 770 millioner kroner ekskl. mva.

Nytt sykehus i Drammen

De tre sammenhengende psykiatribyggene får et samlet bruttoareal på 18.500 m2 i tillegg til et uteareal på 7.000 m2. Bygg 1 og 2 blir på tre etasjer, mens bygg 3 nederst mot fjorden blir på to etasjer. Veidekkes oppdrag omfatter alle arbeider fra planlegging, prosjektering, bygging, testfase samt prøvedrift frem til det nye sykehuset står ferdig i 2025.

- Veidekke vant konkurransen om intensjonsavtalen i slutten av november, og vi har nå gjennomført en vellykket samspillsfase sammen med Helse Sør-Øst, rådgivere og arkitekter. Vi takker så mye for tilliten og er stolte over at vi nå skal prosjektere og bygge de tre psykiatribyggene i det som blir et moderne og fremtidsrettet sykehus til glede og nytte for pasienter, pårørende og ansatte, sier avdelings­leder Erik Økland i Veidekke Bygg.

Byggene for psykisk helsevern og rus utgjør en stor del av bygningsmassen for nytt sykehus i Drammen, byggene vil blant annet romme 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom. Nytt, moderne utstyr og nye løsninger i bygget skal gi et godt tilbud til pasientene, og en enklere arbeidshverdag for de ansatte.

- Samlokalisering av somatikk med psykisk helse og rus er et viktig premiss for byggingen av det nye sykehuset. Signering av denne kontrakten markerer en viktig milepæl som bekrefter at avtalt omfang blir realisert. Vi gleder oss over at arbeidene nå kan begynne og ser frem til det videre samarbeidet med Veidekke, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne i Helse Sør-Øst.

Byggearbeidene starter medio april med overtakelse november 2024. Oppdraget inngår i Veidekkes ordreserve for første kvartal. Les mer om prosjektet her.


For mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Erik Økland i Veidekke Bygg Oslo, tlf 95 05 13 65, erik.okland@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektdirektør Helse Sør-Øst Arnstein Hodne, tlf 95 08 73 13, arnstein.hodne@sykehusbygg.no  

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Dato Tittel Filtype
01.01.0001 Drammen Hospital jpg
01.01.0001 Drammen sykehus_kontrakt br jpg
01.01.0001 Drammen sykehus_kontrakt høyde jpg