Veidekke skal bygge sykehjem i Sandefjord

Veidekkes Entreprenør AS distrikt Vestfold har inngått kontrakt med Sandefjord kommune om bygging av nye Kamfjord sykehjem i Sandefjord. Kontraktssummen er på ca. 65 mill. kroner ekskl. mva.


Prosjektet er en hovedentreprise og Veidekke skal utføre riving, grunn og utomhusarbeider samt de øvrige bygningsmessige arbeidene. Byggets areal skal bli på 5.850 m2, fordelt på to etasjer og delvis utbygget underetasje. Det nye sykehjemsbygget vil romme 64 sykehjemsplasser.

Arbeidene er allerede påbegynt og skal ferdigstilles medio desember 2010.


For mer informasjon kontakt:
Bygge- og vedlikeholdssjef i Sandefjord Kommune, Øyvind Antonsen,
tlf. 33 41 63 13, oyvind.antonsen@sandefjord.kommune.no

Prosjektleder Pål Rogne-Renna, Veidekke Entreprenør AS,
mobiltlf. 915 79 244, pal.rogne-renna@veidekke.no
   
Distriktsleder Rolf Christian Andersen, Veidekke Entreprenør AS,
tlf. 906 68 576, rolf-christian.andersen@veidekke.no 
 
Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.250 ansatte og en omsetning på 19,4 milliarder kroner (2008). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 18 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.