Veidekke styrker kapasiteten på Vänerbanen og på E45 mellom Trollhättan og Göteborg

I februar begynner Veidekke arbeidet med å forbedre kapasiteten på Vänerbanen og på E45 mellom Trollhättan og Göteborg. Kontraktssummen er på 254 MSEK.

 Kontrakten omfatter blant annet

· ombygning av 4080 meter eksisterende tofeltsfelts veg til firefeltsveg med midtdeler
· nye av- og påkjøringsramper
· nye trafikklommer
· støyvoller med tilhørende støyskjermer

- Det er et viktig oppdrag Veidekke nå har fått av Trafikverket. Det viser at vi fortsetter å styrke vår posisjon som den verdiskapende samarbeidspartneren i Vest-Sverige, sier prosjektleder Kenneth Karlsson i Veidekke Entreprenad, Region Syd/väst.

Arbeidet igangsettes i februar 2011 og skal være ferdig i desember 2012.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Prosjektleder Kenneth Karlsson, Veidekke Entreprenad AB, Region Syd/Väst
Telefon: +46 0522-51 88 20
E-post: Kenneth.karlsson@veidekke.se
Hjemmeside: www.veidekke.se
  

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte og en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12