Veidekke: Tilbud om å kjøpe tilbake aksjer i Veidekke ASA

Veidekke ASA ("Selskapet") har initiert et program for å kjøpe tilbake opp til 2.500.000 aksjer til en fast pris på NOK 97,5 per aksje. Formålet med tilbakekjøpet er å bruke aksjene i oppgjøret av aksjeprogrammet for ansatte og å delvis finansiere oppkjøpet av Constructa Entreprenør. Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført som en «omvendt book building prosess», der aksjonærer kan tilby seg å selge aksjer ("Programmet"). Veidekke ASA has engasjert Skandinaviska Banken Enskilda AB (publ) ("SEB") som tilrettelegger for Programmet ("Tilretteleggeren").

Programmet løper fra onsdag 30. november 2022 klokken 09:00 CEST og utløper på torsdag 1. desember 2022 klokken 16:30 CEST.

Selskapet forbeholder seg retten til å godta tilbud utenfor Programmets løpetid, samt å lukke eller å forlenge Programmets løpetid, uavhengig av årsak og uten forvarsel. Tilbud om salg av aksjer og pris vil være bindende og kan ikke endres når mottatt av Tilretteleggeren. Minimum salg av aksjer er satt til 500 aksjer.

For å gi tilbud eller for å få mer informasjon, vennligst kontakt SEB på telefonnummer: +47 22827286.

Hvis det totale antallet aksjer som blir tilbudt overstiger 2.500.000 aksjer, vil selskapet foreta en pro rata reduksjon av tilbudene. Selskapet og Tilretteleggeren forbeholder seg retten til å trekke, modifisere eller på andre måter endre tilbudet.

Tilbakekjøpsprogrammet er basert på en fullmakt fra Selskapets generalforsamling som ble avholdt 11. mai 2022.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5 -12.

For ytterligere spørsmål kontakt:
For Veidekke ASA
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058