Veidekke: Tvist om Veiprosjektet E39 Svegatjørn-Rådal i Bergen er avsluttet

Veidekke og Statens vegvesen har kommet til enighet om sluttoppgjøret etter E39 prosjektet mellom Os og Rådal utenfor Bergen. Forliket innebærer en negativ resultateffekt for Veidekke på NOK -110 millioner og en positiv likviditetseffekt på NOK 300 millioner. Resultateffekten vil bli regnskapsført i 1. kvartal 2023.

Veidekke og Statens vegvesen inngikk sommeren 2015 en avtale om utbygging av prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal utenfor Bergen. Arbeidene ble avsluttet i 2020 og veien ble åpnet for trafikk høsten 2022. Det har vært en tvist mellom partene i prosjektet om flere elementer og sluttoppgjøret.

Sluttoppgjørstvisten var berammet til rettslig hovedforhandling i september 2023. Partene er nå enige om en forhandlet løsning, og saken er med det avsluttet.

Forliket innebærer en negativ resultateffekt for Veidekke på NOK -110 millioner. Beløpet resultatføres i segmentet Infrastruktur Norge i 1. kvartal 2023. I tillegg innebærer utfallet en positiv likviditetseffekt på NOK 300 millioner, som følge av tilbakeholdt betaling på utført arbeid og tidligere for mye innbetalt merverdiavgift. Likviditetseffekten vil komme i 2. og 3. kvartal 2023.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, kontakt:
CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.