Veidekke: Veksten i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet fortsetter, men internasjonal pessimisme øker usikkerheten

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Veidekke presenterte i dag sin konjunkturrapport for det skandinaviske bygg-, anleggs- og boligmarkedet. Utsiktene fremover tilsier høy aktivitet i Norge og Sverige, mens situasjonen i Danmark er forverret etter en forbigående oppgang i første kvartal. Økende pessimisme internasjonalt bidrar imidlertid til økende usikkerhet fremover.

- Norge og Sverige har vist overraskende sterk motstandskraft mot fallende internasjonale markeder, med en BNP-vekst på henholdsvis 1,0 % og 1,4 % i andre kvartal. I Danmark er situasjonen mer direkte preget av lavkonjunkturen i eurosonen, og vi venter nullvekst i år, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Aktiviteten er fortsatt høy i de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene. Veksten i B/A-investeringene i det norske markedet anslås til 6 % for inneværende år, en oppjustering på 1 prosentpoeng fra konjunkturapporten i mars. I Sverige ventes fortsatt høyt aktivitetsnivå, men veksten flater ut.

- For Norge isolert er utsiktene fortsatt gode, og vi har oppjustert våre anslag for inneværende år. Den høye aktiviteten i boligmarkedet fortsetter, og vår prognose på 27 000 igangsatte boliger for inneværende år er trolig noe lavt. Dagens høye nivå tilsvarer en årstakt på 30 000 enheter, og dersom igangsettingen fortsetter i samme tempo gjennom høsten, kan vi nå dette nivået for året som helhet. Anslaget for boligprisveksten er oppjustert til 8 % mot forventninger på rundt 7 % i mars, sier Albriktsen.

Negative internasjonale signaler i form av innstramminger i finansmarkedene og lavere investeringsetterspørsel bidrar imidlertid til å øke usikkerheten i de skandinaviske markedene på lengre sikt.

Veidekke utarbeider sin konjunkturrapport to ganger i året. Formålet er både å vise konsernets syn på bygg-, anleggs- og boligmarkedet og forutsetningene for den makroøkonomiske utviklingen vi bygger på for virksomheten i Skandinavia. Prognosene er basert på gjeldende offisielle statistikker i tillegg til prognoser utarbeidet av Veidekke.

Konjunkturrapporten finnes på http://no.veidekke.com/ir/rapporter/

For mer informasjon kontakt:
Rolf Albriktsen, direktør strategi og marked, tlf 21 05 75 71/906  91 110, rolf.albriktsen@veidekke.no
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, tlf 21 05 76 44/907 59 058, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kai Krüger Henriksen, Kommunikasjonsdirektør, tlf 21 05 77 04/905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

 

  

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Konjunkturrapport september 2012 pdf