Veidekkes HMS-pris til Mikael Lidström

Veidekkes HMS-pris ble i dag tildelt regionchef Mikael Lidström ved Bygg Stockholm i Veidekke Entreprenad AB. - Mikael Lidström har vist stort engasjement og har god kjennskap til HMS-arbeid i praksis. Han går selv foran som et godt eksempel, og involverer og motiverer både egne medarbeidere og samarbeidspartnere, sa Veidekkes konsernsjef Terje R. Venold da prisen ble delt ut på Gardermoen i dag.

I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på at Mikael Lidström gjennom systematisk og målrettet arbeid over tid har ledet vei til svært gode HMS-resultater. Under Lidströms ledelse har det vært jobbet aktivt med utvikling og nytenking innen HMS-området i Bygg Stockholm. Mange ulike tiltak har blitt satt inn for å ivareta helse, arbeidsmiljø, trivsel og ikke minst på sikkerhetssiden. Lidström har et tydelig proaktivt fokus, og han er opptatt med å jobbe for å eliminere risiko i tidlig fase.

Veidekkes HMS-pris ble innført i 1997, og har siden blitt delt ut hvert år som en anerkjennelse for systematisk og planmessig arbeid for å fremme godt arbeidsmiljø og redusere skader og fravær. Veidekkes Skandinaviske HMS-dag på Gardermoen markerte starten på konsernets HMS-uke som i år arrangeres for første gang.

De to øvrige finalistene til Veidekkes HMS-pris for 2010 var Veidekke Entreprenørs byggeprosjekt R6 i Oslo (Regjeringsbygg 6) og prosjekt "Videndeling" i Veidekkes danske virksomhet Hoffmann.

For mer informasjon kontakt:
Regionchef Mikael Lidström i Veidekke Entreprenad AB, tlf +46 70 873 52 23, mikael.lidstrom@veidekke.se

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Mikael Lidström vant HMS-prisen pdf